Välkommen till ROVAB, Ramby Oljor och Verktyg AB!

Vi är ett litet företag med stora kunder som smörjer Sveriges Järnvägar och maskiner. Vi har i 25 år erbjudit produkter och helhetslösningar till företag och privatpersoner för att förlänga livslängd och öka effektivitet av utrustning och applikationer. På den här hemsidan kan du läsa om vårat företag och produkter.

Nyheter

Fler nyheter

Om Oss


ROVAB, Ramby Oljor och Verktyg AB, är ett av Skandinaviens ledande specialistföretag inom tribologi. Vi erbjuder ett av marknadens bästa komponentskydd för sänkta underhållskostnader, optimal driftekonomi och maximal livslängd.

Verksamhet


Ägare och grundare av ROVAB är Mikael Thorsell som har en gedigen svensk och internationell erfarenhet av mekaniskt underhåll och komponentskydd. Företaget har sedan starten 1991 sitt säte i Grillby i Norra Mälardalen.

Kvalité & Miljö


ROVAB säljer smörjmedel av hög kvalitet och även tillhörande applikationer. Genom att använda “Longlifeprodukter” minskas belastningen på vår miljö. Inom företaget skall verksamheten bedrivas resurssnålt och effektivt avseende användning av råvaror och naturresurser.

För att effektivisera vårt arbete, och för att aktivt jobba för att minska företagets miljöpåverkan, har ROVAB ett kvalitet-och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ROVAB skyddar hela Sverige från slitage

ROVAB erbjuder produkter och kunskap som används i alla industrier där slitage kan förekomma. Vi har i 25 år utvecklat och arbetat med drifteffektivisering, slitageskydd och kostnadsminskning för hundratals företag, däribland Boliden, Trafikverket och Fortum

Vi är aktiva inom Järnväg, El-industri, Gruvindustri och Lantbruk.

ROVAB har idag över 900 system i Sverige, Norge, Danmark och Finland

Egna serviceteam

ROVAB är idag det enda företag i norden som aktivt underhåller och övervakar sina system på den svenska järnvägen. Vår personal är utbildad och erfaren inom installation och service på och kring järnväg.

ROVAB har idag över 900 smörjsystem i skandinavien.


Vill du veta mer?

Om du har frågor om ROVAB eller om underhåll av dina maskiner/fabriker/spår så kontakta oss! Vår personal har lång erfarenhet inom underhåll för nordliga industrier och har god kännedom av marknadens produkter och lösningar.

0